El servicio del Noitebús

Creo que me siento en la obligación de mostrar mi opinión ante las críticas vertidas al servicio de autobús nocturno, más conocido como Noitebús.

Hoy el Diario de Pontevedra se adentra en los interiores del servicio extrayendo unas conclusiones un poco generalizadas. Han utilizado el servicio de las 22:00 que es en dónde viajan los más pequeños y no el de las 00:45, por poner un ejemplo.

El servicio en sí mismo es necesario e insustituible
. Es la única alternativa real a la utilización del coche por parte de los jóvenes que quieren disfrutar del ambiente nocturno fuera sus municipios. Pero este servicio es muy mejorable en muchos aspectos.

Ahora mismo los concellos solicitan las líneas a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de manera que la Xunta financia el 90% y el Concello el 10 % restante. Esto es una herencia de la anterior Xunta y, si bien para este año no ha dado tiempo a reorganizarlo, el próximo año sí debería estar modificado. Porque flaco favor se le hace a los jóvenes que responsablemete utilizan el servicio si en él viajan menores con la única idea del botellón.

Una de las medidas que habría que adoptar es implicar ACTIVAMENTE a los Concellos que participan de dicho programa
. No puede ser que soliciten el servicio y se desentiendan sin más. ¿En Pontevedra habéis visto alguna medida encaminada a promocionar su uso y buenas prácticas? Ya van años con esto a vueltas
.

Por eso, creo que desde la Xunta se debiera modificar el pliego de condiciones para acceder a él, de manera que los Concellos implicados tengan la obligación de participar de su desarrollo. A lo mejor debe la Xunta destinar el 100% y obligar a que ese dinero que se ahorra el Concello se destine a programas formativos a pie del servicio. No hay que demonizarlo, hay que reestructurarlo con la implicación de todos, incluidos bares y discotectas.

En Pontevedra los horarios ahora mismo son:

Horario/s saída/s: PONTEVEDRA (ESTACION DE AUTOBUSES)
22:15, PONTEVEDRA (ESTACION DE AUTOBUSES)
23:30, PONTEVEDRA (ESTACION DE AUTOBUSES)
00:45, PONTEVEDRA (ESTACION

Horario/s volta/s: PORTONOVO (PLAZA) 23:00
PORTONOVO (PLAZA) 00:15
PORTONOVO (PLAZA) 4:30
PORTONOVO (PLAZA) 6:00
PORTONOVO (PLAZA) 7:00

2 comentarios:

Nel dijo...

Paréceme unha crítica moi feble, moi fácil, que só ten como obxectivo apoiar a crítica de sectores ou personalidades do PP como a alcaldesa de Sanxenxo. Sobre o que hai que educar á mocidade e á sociedade en xeral é sobre os abusos do alcohol, xa sexa inxerido na casa, nun botellón ou na Festa do Albariño. O consumo xeralizado do alcohol na mocidade é un síntoma máis, agravado, dunha cultura moi permeábil e ligada ao alcohol, cando non potenciadora. Igual que hoxe, a mocidade e os adultos consumiron alcohol sempre, hai un século e medio e hai corenta anos, e iso é demostrable lendo crónicas de época, a literatura ou os relatos dos nosos mariñeiros para saber que se bebe e moito. A Garda Civil detecta tantos positivos á saída da Festa do Polvo do Carballiño entre homes de 40 a 70 anos como na estrada de portonovo a Pontevedra entre menores de 30. O problema é a vivencia colectiva do alcohol que se dá nun botellón, a imaxe proxectada na sociedade, os cheiros e a suciedade que soen arrastrar estas aglomeracións, o problema de orde público... mais á maioría da poboación crítica co botellón impórtalle ben pouco o grande problema de saúde ao que se ve abocada a mocidade actual. O Noitebús é unha medida positiva que tenta mitigar unha traxedia, a morte na estrada, e non un insttrumento potenciador de botellóns. Se dona Catalina estivese preocupada realmente por este problema debería chamarlle á atención aos seus compañeiros que promoven socialmente o alcohol nas mil e unha festa etílica deste país con tanta conciábulo de ordes e grandes comitivas do albariño, o pelete, o ribeiro e o barrantes. Hai moita hipocresia e máis no PP e nas súas xuventudes, que comezaron criticando o Noitebús porque había poucas liñas e agora se suman ás diatribas de dona Catalina, que tenta ademais limpar a imaxe de Sanxenxo como un futuríbel Salou galaico de borracheiras e turismo chavacano, cousa que non poderá evitar porque iso vai irremediabelmente asociado a un modelo de turistificación da vila de base especulador e simplón.

Isto é o que penso eu, Sísar, como traballo coa mocidade xa estou farto de escoitar tantas voces de representantes que non fan máis que repetir tópicos sobre os mozos e os seus hábitos. Realmente descoñécenos e no fondo son responsábeis como gobernantes duns patróns de consumo social disparatados e carentes de valores.

Sísar dijo...

Nel, eu falo con coñecemento de causa e ten por seguro que a realiade é esta. Inda fará un mes que me pasei polo recinto ferial e alí non había nin un só policía, nin un só, onde os rapaces tiraban vasos e bebían rapaces de 13 anos.

Tamén tiven un local de copas hai uns anos, así que o que digo o coñezo moi ben. Non criminalizo a ninguén e creo que aqui o que fai estereotipo e xeneralización non son eu.

Un saúdo