Césareo Mosquera sobre las actuaciones de Salvemos Pontevedra

27 de Junio de 2005, don Césareo Mosquera, alias el Sectario, justifica de esta manera la decisión del Concello de Pontevedra de no personarse en la denuncia interpuesta por la asociación Salvemos Pontevedra contra la licencia de ENCE.

El concejal de Urbanismo, César Mosquera, reiteró ayer que el Concello lleva su propia estrategia administrativa y judicial para la recuperación de esos terrenos de dominio público.

Mosquera indicó que si se personase, el Concello tendría que ir en contra del recurso del colectivo ecologista, al que recriminó «pretender sacar petróleo con fárragos legales donde non o hai» .


20 años de Diputado Provincial y otros tanto de Concejal en Pontevedra. ENCE sigue ahí sin avance ninguno. Su estrategia es no hacer nada y denunciar a otras administraciones.

3 comentarios:

o blog de xesús lópez dijo...

Ai, Mosquera, Mosquera. Nunca lle interesou o tema Ence máis alá que como lanzadeira populista pra que a xente creese que eles, "os puros", ían acabar con Ence.
Porque ese foi de sempre o seu discurso, o do ¡Ence, non!, pero por non enterarse nen se enteraron de que o importante na problemática toda non era o decreto da supramunicipalidade, que eles, dend´a Xunta, non cancelaron. ¡Os puros! Os que querían levare Ence a Barro-Meis. Forneceríase d´auga dend´o Pontillón do Castro e seguirían vertendo, naturalmente, á ría de Pontevedra, pero con outras medidas porque eles, "os puros", non ían consenti-los vertidos nada máis que en condiciós óptimas.
Inmoralmente, ademáis, querían convertire as marismas de Lourizán en solar prá construcción de vivendas protexidas, plan de Emiliano Quintillán, e coas plusvalías que se xeraran pagarlle o traslado a Ence, cando el sabe que Ence, o Grupo Empresarial Ence, carece de concesión.
Pero, non, siguen coa teima de convertire en solar o espacio indicado, daí qu´este palurdo convertido en urbanista, queira promove-lo escalextryc de Mollavao, pra potenciare a a consolidarión da autovía e a configuración do solar.
¿Cómo é que o "concelleiro de Infraestructuras se volva" nos quería mate-lo tanque das tormentas en Mollavao ou que non se teña decantado polo traslado da edar d´Os Praceres, ilegal como ten que saber (art. 44.6 da Lei de Costas).
Pero, claro, el, que foi o que outorgou a licencia de primeira ocupación de Gonvarri, industria expulsada de Cataluña, por contaminante, terá que nos explicare algún día por qué o fixo, habida conta que os recheos sobre os que se asenta Gonvarri están sentenciados polo TS e haberá que retiralos.
Pero Mosquera sabe que Salvemos Pontevedra, que ten actuado con rigor e sen presencia de comisario políticos, leva razón e que, simplemente acaba de lles reventa-lo discurso. Van seguir a falare do 2018, pero saben qu´o tal discurso xa n on ten recorrido, aínda que se apoien no seu brazo armado verde.

o blog de xesús lópez dijo...

O que sí entendeu os traballos de Salvemos Pontevedra foi José Luís Méndez, o de Caixa Galicia, que cando Cristina Narbona, a petición de Salvemos Pontevedra, denegou a desafección das marismas solicitada por Ence, fíxoo por medio de oficio lembrando qu´o espacio era dominio público marítimo terrestre e, como tal inalienable, inembargable, imprescriptible e insusceptible de desafectación. E nen el, nen Lores saben de qué vai o tema.

o blog de xesús lópez dijo...

José Luís Méndez, cando veu qu´a desafección non prosperaba, dispuxo a venta total das acciós que Caixa Galicia tiña na empresa.